Õppuse legendi järgi juhtub Muugal õnnetus, mis põhjustab ahelana järgmisi põlenguid ja viib selleni, et elanikud tuleb evakueerida. Õppuse CREVEX23 üldjuhi Marti Magnuse sõnul on stsenaarium tahtlikult üle paisutatud. „Reaalselt pole Muugal selliseid ohutegureid ja õppusel läbi mängitav õnnetus päris elus tekkida ei saaks. Kuna õppuse eesmärk on panna päästevõime päriselt proovile, oleme ka harjutuse plaaninud maksimaalselt keerulise,“ selgitas Magnus.

Õppusel kasutatakse heliefekte, sireene, saadetakse hoiatav SMS piirkonna telefonidele ja tehakse teavitust tele- ning raadiokanalites.

Ära muretse ohuteavitus on õppuse osa ning elanikud sellele reageerima ega kodudest lahkuma ei pea!

Tavalised inimesed märkavad kindlasti, et piirkonnas liigub hulgaliselt päästjaid, politseinikke ja kiirabi. Samuti on näha õppuse rollimängijaid, kelle evakueerimist harjutatakse.

Õppus võib kaasa tuua lühiajalisi liiklustakistusi. Palume olla tähelepanelikud ja järgida operatiivteenistuste korraldusi.

CREVEX23

Kriisiõppust CREVEX23 on riigikantselei eestvedamisel ette valmistatud enam kui aasta. Õppusel osalevad lisaks operatiivjõududele ka kohalikud omavalitsused Viimsi, Jõelähtme, Maardu ja Tallinn. Väliõppusega koos toimuvad ka lauaõppused, kus tekkivaid mõjusid lahendatakse arutelu vormis.

Õppusega testitakse:

  • ulatusliku evakuatsiooni läbiviimist ja samaaegselt selle põhjustanud sündmuse lahendamise juhtimist;

  • asutuste toimepidavust;

  • koolide, hoolekandeasutuste, kohalike omavalitsusüksuste iseseisvat toimimist õnnetuse mõjualas;

  • valitsuse ja üldsuse teadlikkust mastaapse sündmuse mõjust, riigi võimetest ning kriisilahendamisest;

  • ohuteavituse võimekust: EE-ALARM, raadio- ja teleteavitus;

  • kriisikommunikatsiooni toimimist.

Lisainfot saad riigiinfo telefonil 1247 või aadressilt kriis.ee.

Jaga
Kommentaarid