„Kutsun looma võimaluse selleks, et Mägi-Karabahhis tagaksid stabiilsuse ja julgeoleku ÜRO mandaadiga rahuvalvejõud. Kutsun viivitamatult saatma Mägi-Karabahhi ÜRO ametkondadevahelise missiooni, eesmärgiga monitoorida inimõigusi, humanitaarolukorda ja julgeolekuolukorda,“ ütles Mirzojan ÜRO julgeolekunõukogu Mägi-Karabahhi-teemalisel eriistungil, vahendab Interfax.

Alates 2020. aastast on Mägi-Karabahhis Vene rahuvalvajad.

Aserbaidžaani välisminister Ceyhun Bayramov teatas aga, et Bakuu tegutses Mägi-Karabahhis vastavalt ÜRO hartale.

Bayramovi sõnul on Armeenia pöördumine ÜRO julgeolekunõukogu poole selle küsimuse arutamiseks selge ÜRO harta rikkumine riikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ning nende siseasjadesse mittesekkumise osas.