MKM plaanib kokku hoida 130 miljonit eurot muutes töötutoetuste süsteemi. Ministeeriumi sõnul on selle eesmärk muuta süsteem tulevikus rohkem tööturu olukorrale vastavaks ja inimese jaoks lihtsamaks ning selgemaks. Plaani kohaselt arvestaks hüvitiste maksmise süsteem senisest enam inimese varasemat töötamist, vähendaks dubleerimist erinevate töötutele suunatud hüvitiste osas ja aitaks tõsta teenuse mõju - toetada inimesi töökaotuse korral ning aidata neil jõuda tagasi tööturule.

Järgmisel aastal plaanib ministeerium kokku hoida ligi seitse miljonit eurot, 2025. aastal ligi 17 miljonit eurot, 2026. aastal ligi 64 miljonit eurot ning 2027. aastal 68 miljonit eurot. Viimasel kahel aastal on kokkuhoid märgatavalt suurem seetõttu, et alates 2025. aastast lihtsustatakse töötutoetuste süsteemi, mis suurendaks edaspidi kokkuhoiusummat. Süsteemi hakatakse muutma alles 2025. aastal, sest põhimõtete väljatöötamine alles käib ning enne seda on vaja läbi rääkida ka teiste ministeeriumitega.