Valitsuses lepiti täna riigieelarve strateegia raames kokku, millised saavad olema kokkuhoiukohad ja lisarahastuse võimalused ministeeriumite haldusalades. Rahandusministeerium avaldas seejärel vastava infoga tabelid.

Avaldatud andmetest ei selgu, mille pealt täpselt ministeeriumid kokku hoidma hakkavad, tabelites on toodud vaid kogusummad.

Andmetest nähtub, et järgmiseks aastaks suutis enim kokkuhoiukohti leida kaitseministeerium, kes kärbib oma kulusid pea üheksa miljoni ulatuses. Kõige vähem leidis ministeeriumitest kokkuhoiukohti kultuuriministeerium.

Nelja aasta lõikes suudab praeguse plaani järgi enim kokku hoida majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, täpsemalt 155 miljonit eurot. Vähim aga regionaal- ja põllumajandusministeerium, kes leidis kokkuhoiukohti vähem kui nelja miljoni euro ulatuses.

Kokkuhoiumeetmed 2024-2027.

Tulumeetmed

Uusi tuluallikaid leidsid rahandusministeeriumi andmete kohaselt viis ministeeriumit: kliimaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium, regionaal- ja põllumajandusministeerium ning siseministeerium.

Tulumeetmed 2024-2027.