„Eesti kommertspankadele tulid jõulud sel aastal varakult – intressitõusude najal kiiresti kahekordistunud kasumeid saab nüüd madalama tulumaksumääraga Eestist välja viia! Ja praegune koalitsioon esitleb seda mitmemiljonilist kingitust pankadele veel oma suure töövõiduna – absurd! Uskuge mind, pangad ei ole praegu sellist toetust vajav majandussektor, hoopis vastupidi! Sellist kõverpeeglis solidaarsust Eesti ühiskond ei vaja,“ kirjutas Ratas ühismeedias.

Ta tõi oma arvamuse põhjenduseks OECD raporti, mis puudutab maksupoliitika rolli majapidamiste ja ettevõtete kaitsmisel inflatsiooni eest. Raportist nähtuvat, et kui mullu tõusid hinnad järsult, asus enamik riikidest kiiresti toetama kodumajapidamisi ja ettevõtteid, pakkudes Ratase sõnutsi ajutist fiskaaltoetust (sealhulgas käibemaksu ja aktsiisimaksude kärpimist), soodustusi ja krediite ning kohendades üksikisiku tulumaksu.

„Mitmed riigid kehtestasid ajutised maksud ootamatult kiiresti suurenenud kasumitele, solidaarsusmaksud või muud meetmed ettevõtete erakorralistele kasumitele, eriti energiasektoris, et aidata rahastada täiendavaid fiskaalkulusid ja leevendada hinnatõusude mõju eelkõige kõige haavatavamatele rühmadele. Sarnased eesmärgid toodi välja ka siis, kui mitmed riigid alandasid madala sissetulekuga leibkondade maksukoormust ning tõstsid kõrgema sissetulekuga inimeste sissetulekute ja jõukuse makse. Soodustati investeeringuid, rakendati „rohelisi“ maksusoodustusi ja –krediite jne,“ kirjeldas Ratas.

Ta väljendas imestust, miks siinsed asjatundjad seda praktikat ei poolda.

„Tekib küsimus, et miks ometi jäävad Eesti valitsuse kõrvad nendele majandusekspertide soovitustele kurdiks? Või suudavad nende pakutud äraspidised meetmed – toetame hoopis täiendavalt erakordseid kasumeid saanud panku ja vähendame maksukoormust ühiskonna jõukamatele – nende meelest kuidagi aidata meie ettevõtete langenud konkurentsivõimet taastada ja ebavõrdsust ühiskonnas vähendada? Kas tõesti? Lubage kahelda,“ kirjutas endine peaminister. „Ja kui koalitsioon usub siiski, et ajavad õiget asja - miks siis keegi ei plaksuta? Kuidagi kõrvalukustav on see vaikus!“