Euroopa komisjoni teatel eraldab EL Afganistanile 140 miljonit eurot põhivajaduste ja elatusvahendite toetuseks hariduse, tervishoiu, põllumajanduse ja naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise valdkonnas.

EL külmutas rahad 2022. aastal, kui Taliban keelas Afganistani naisi riiklikesse ja rahvusvahelistesse organisatsioonidesse tööle võtta.

Komisjoni avalduse järgi tuli otsus vabastada toetusvahendid pärast kuus kuud kestnud järelvalvet ja hindamist, kus veenduti, et raha kasutatakse Afganistani naiste ja tüdrukute heaks.

Abiraha jõuab Afganistani ÜRO agentuuride, Maailmapanga ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide kaudu.

Komisjoni sõnul on rahalise toetuse eesmärk anda Afganistani rahvale abi põhivajaduste rahuldamiseks, et tulla toime riigis valitsevate murettekitavate probleemidega.