„Vastavalt Armeenia, Venemaa ja Aserbaidžaani juhtide allkirjastatud avaldusele 2020. aasta 9. novembrist on Venemaa kohustatud Mägi-Karabahhi elanikkonda kaitsma ja Venemaa ei täida seda kohustust,“ ütles Grigorjan Armeenia televisiooni eetris, vahendab Interfax.

Küsimusele, kas Armeenia peaks konflikti sekkuma, vastas Grigorjan: „Armeenia jätkab eranditult Armeenia suveräänse territooriumi kaitsmist.“

„Seoses kujunenud olukorraga Mägi-Karabahhis peaks samme astuma esmajärjekorras Venemaa, sest ta on seal „maa peal“ kohal, seal on Vene rahuvalvajad, kelle kohustus on kaitsta Mägi-Karabahhi elanikkonna julgeolekut,“ ütles Grigorjan.

„Venemaal on Mägi-Karabahhis väed ja võimalus Mägi-Karabahhi rahva julgeolekut kaitsta,“ lisas Grigorjan.

Venemaa kaitseministeerium teatas täna, et Vene rahuvalvajad on Mägi-Karabahhi ohtlikest piirkondadest evakueerinud üle 2000 tsiviilelaniku.

„Kokku on evakueeritud üle 2000 inimese rahumeelsest elanikkonnast, neist 1049 last. Kõik evakueeritud inimesed on varustatud ajutiste elamispaikade ja sooja toiduga,“ teatas Venemaa kaitseministeerium.

Teatati ka, et erimeditsiinisalga arstid andsid viga saanutele abi.

„Vene rahuvalvajad viivad 30 vaatluspostil läbi ööpäevaringset olukorra monitooringut ja kontrolli relvarahurežiimi järgimise üle,“ teatas Venemaa kaitseministeerium ning lisas, et alates 19. septembril kella 12-st on Vene rahuvalvajad fikseerinud arvukalt fakte relvarahurežiimi rikkumise kohta Aserbaidžaani poolt kogu kokkupuutejoonel.