„Pooled arutasid argumenteeritult praegust asjade seisu Ukrainas, märkides kriisi reguleerimise katsete perspektiivitust Venemaa huve arvesse võtmata ja seda enam osaluseta,“ teatas Venemaa välisministeerium, vahendab Interfax.

Lavrov rääkis Kimi Venemaa-visiidi peamistest tulemustest. Wang omakorda teavitas Lavrovi Sullivaniga peetud läbirääkimistest.

Lisaks sellele „toimus põhjalik arvamuste vahetus koostöö küsimustes ÜRO-s, sealhulgas julgeolekunõukogu reformi problemaatikast. Märgiti efektiivse koordineerimise süvendamise vajadust Shanghai Koostööorganisatsiooni ja BRICS-i raames, võttes arvesse nende struktuuride autoriteedi ja esinduslikkuse kasvu nende laienemise foonil, ning G20-s, ASEAN-i kesksetes ühendustes, Aasia-Vaikse ookeani Majandusühenduses ja teistes rahvusvahelistes formaatides“, lisas Venemaa välisministeerium.