Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaatori Madis Somelari sõnul palusid õpetajate kõneisikud kinni pidada lubadusest tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120%-le keskmisest palgast.

„Kuna paljud õpetajad mõistavad, et riigi rahaline olukord on keeruline, pakkusime lahenduseks, et 2024. aastal suureneb õpetajate alampalk reaalpalgana vähemalt mõne protsendi ulatuses. Eesti õpetajate nominaalpalk on küll hiljuti tõusnud, kuid ülikõrge inflatsiooni tõttu on õpetajate töötasu tegelikkuses vähenenud. Samas palusime, et paralleelselt esitatakse nägemus, kuidas 2027. aastaks tõuseb õpetajate töötasu ilma ületunnitööta 120%-ni keskmisest palgast. Koalitsioonilepingus on lubatud luua haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Palusime, et nimetatud mudelid töötataks välja hiljemalt 2024. aasta varakevadeks. Nimetatud tegevuste eesmärk on vältida pädevate õpetajate lahkumist õpetajatöölt, toetada eestikeelsele õppele üleminekut ning hoida ära õpetajate järelkasvu põua süvenemist,“ ütles Somelar.

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esindaja Raili Vilt lisas, et samuti paluti austada ülikoolidega sõlmitud kokkulepet, et riik suurendab kõrghariduse tegevustoetust järgneval kolmel aastal 15%, ning austada lubadust, et riik investeerib avalikke vahendeid teadus- ja arendustegevusse 1% SKP-st. Kõrgkoolide rahastamine peab tagama teadmusühiskonna jätkusuutlikkuse. „Ühiskonna valitsemine peab olema kõigis aspektides teaduspõhine. Ka õpetajate järelkasv sõltub paljuski kvaliteetsest erialasest kõrgharidusest ja õpetajakoolitusest.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid