„Rünnakutegevuse käigus hõivati Andrijivka Donetski oblastis, vaenlasele tekitatakse märkimisväärseid kaotusi elavjõus ja tehnikas, kindlustatakse end saavutatud joontel,“ teatas kindralstaap.

„Venemaa 72. üksik motolaskurbrigaad on täielikult puruks löödud! Välkoperatsiooni tulemusena piirati Vene garnison Andrijivkas ümber, lõigati põhijõududest ära ja hävitati,“ öeldakse teates.

Ukraina brigaad teatas, et kahe ööpäevaga likvideeriti vaenlase brigaadi luureülem, kolm pataljoniülemat ja pea kogu jalavägi koos ohvitseride ja märkimisväärse hulga tehnikaga.

Brigaad teatas, et Andrijivka vabastamine ja hoidmine on tee läbimurdele Bahmuti paremal tiival ja edu võti kogu edasisel pealetungil.

„Nende lahingute tulemuste eest maksame me kõrget hinda. Ja iga meie võitleja vere eest makstakse ainult verega,“ öeldakse teates.

Jaga
Kommentaarid