Kaitseministeerium saatis augusti lõpus kooskõlastusringile Nursipalu harjutusvälja laiendamise eelnõu, millele oodati oodati tagasisidet 12. septembrini.

MTÜ Meie Nursipalu soovib oma muudatusettepanekutes ja tagasisides, et riik tunnistaks praeguse menetluse kehtetuks ning alustaks protsessi uuesti. „Algusest alustamise all peame silmas planeerimisseaduse järgi harjutusvälja arendamist, mis algaks asukoha eelvalikust,“ märgitakse tagasisides. „Nõuame riigikaitseks vajaliku taristu korrektset planeerimist koos asukoha eelvaliku, vastavate analüüside ja mõjuhinnangute ning kaasava diskussiooniga.“