Praegu toimuvad põhikooli lõpueksamid kevadel, peale gümnaasiumikatseid. Nüüd soovib haridusministeerium eksamid tuua kuu võrra varasemaks, et lõpueksamid toimuksid enne gümnaasiumite vastuvõtukatseid. Nii saavad gümnaasiumid sisseastumisel arvestada ka põhikooli lõpueksamite tulemusi ning kogu protsess muutub haridusministeeriumi hinnangul õpilastele lühemaks ja selgemaks.

„Oleme partneritega läbi rääkides jõudnud arusaamisele, et muudame põhikooli lõpueksamite süsteemi 2025. aasta kevadel,“ sõnas haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200). „Minu eesmärk on muuta süsteem õpilaste, aga ka õpetajate jaoks lihtsamaks, loogilisemaks ja sujuvamaks. Selleks kirjeldame täpsemalt ka vastuvõtu järgmisele tasemele sisenemiseks. Algatame lähiajal ka vastavad töögrupid, kuhu ootame haridusrahvast kaasa mõtlema,“ lisas Kallas.

Eksamite korralduse muutmine on esimene samm õppimiskohustuse ea tõstmise suunas.

Õppimiskohustuse ea tõstmine tähendab õppega hõivatust 18. eluaastani, sõltumata õppe liigist.

Praegu kehtib koolikohustus põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni ning peamine eesmärk on koolikohustuse puhul tagada kõigile põhihariduse omandamine.