Erikomisjoni istungile kutsuti peaministri büroo juhataja Gerrit Mäesalu, kes rääkis, et tal oli mitu vestlust presidendi nõuniku Toomas Sildamiga, mis puudutasid ka presidendi kantselei rahastust ja seaduseelnõusid, ent üks ühele Sildam neid vestluses kokku ei sidunud.

Mäesalu lisas, et andis nendest vestlustest hiljem teada nii rahandusministrile kui ka peaministrile.