Valitsus otsustas täna anda USA-le Turõgini ja Potapenko välja anda, kuna neid süüdistatakse USA-s ajavahemikul 2013. a kuni 2022. a toimepandud kuritegudes Ameerika Ühendiriikide justiitsministeerium esitas Eestile kirjaliku taotluse isiku väljaandmiseks mullu novembris.

Ameerika Ühendriikide taotlus isikute väljaandmiseks tugineb 2009. aastal jõustunud Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelisele väljaandmislepingule, mille kohaselt kohustuvad riigid teineteisele välja andma isikud, keda taotluse esitanud riik kahtlustab, süüdistab või on süüdi mõistnud sellises kuriteos, mis on mõlema riigi seaduste alusel karistatav vabadusekaotusega rohkem kui üks aasta või raskema karistusega. Nõnda vahendas valitsus oma tänase istungi päevakorras.