Õppuse raames maandus USA maaväe helikopter HH-60 Black Hawk Regionaalhaigla lähedal asuval kopteri maandumisplatsil, eesmärgiga simuleerida kannatanute evakueerimist õhutranspordiga ning nende edasist ravi.

Pärast helikopteri maandumist transportis regionaalhaigla kiirabi patsiendid erakorralise meditsiini osakonda. Õppus jätkus regionaalhaiglas raskes seisundis patsiendi käsitlemisega traumameeskonna poolt. Sarnane harjutus toimus augusti alguses Tartus koostöös Tartu ülikooli kliinikumiga.