Siseministeeriumi siseauditi juht Tarmo Olgo sõnas, et see, et riigikontroll jättis hinnangu andmata ei tähenda, et siseministeeriumi personalikulude arvestuses oleks probleeme. Tema sõnul on riigikontroll siseministeeriumi personalikulusid auditeerinud igal aastal ja ei ole tuvastanud süsteemseid puudusi.

Olgo sõnas, et siseministeerium on igati huvitatud, et riigikontroll saaks täita seadusest tulenevat auditeerimisülesannet. „Kindlasti kohtub siseministeerium enne 2023. majandusaasta aruande auditi algust riigikontrolliga, et leppida kokku, kuidas riigikontrolli auditi käigus välistada andmete masskogumisest tulenevad riskid riigi julgeolekule,“ lisas ta.