Teises kvartalis oli nii vabade kui ka täidetud ametikohtade koguarv veidi üle 617 000 ja neist enamik olid töötleva tööstuse, kaubanduse ning hariduse tegevusaladel. Vabad ametikohad moodustasid koguarvust 1,8% ning neid oli kõige rohkem avaliku halduse ja riigikaitse (1775), hulgi- ja jaekaubanduse (1499) ning hariduse (1316) tegevusaladel.

Statistikaameti sotsiaalstatistika tiimijuhi Eveli Voolensi sõnul olid kõikidest vabadest ametikohtadest 40% avalikus sektoris. „Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim avaliku halduse ja riigikaitse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse tegevusaladel, madalaim aga põllumajanduses ja ehituses,“ ütles Voolens.

Vabu ametikohti oli teises kvartalis üle 11 000

Enamik vabadest ametikohtadest asusid Harjumaal (81%), sealhulgas Tallinnas (72%), järgnesid Tartumaa (6,3%) ja Pärnumaa (3,4%). Vabade ametikohtade määr oli kõrgeim Harjumaal ja Raplamaal ning madalaim Põlva- ja Hiiumaal.

Teises kvartalis võeti tööle 53 849 ja töölt lahkus 51 500 inimest. Tööjõu liikumist iseloomustav tööle võetud ja töölt lahkunute summa ehk tööjõu käive vähenes 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes 9%.

„Tööle võetud inimeste arvu poolest olid eesotsas hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse ning haldus- ja abitegevuse tegevusalad. Töölt lahkunud inimeste arvu poolest aga hulgi- ja jaekaubanduse, töötleva tööstuse ja hariduse tegevusalad. Tööandja algatusel lahkus ametist 6341 töötajat ja see moodustas 12% kõigist töölt lahkunutest,“ selgitas Voolens.