Olgo rääkis, et kõik riigi personali andmed on riigi raamatupidamise programmis ning kõigil varasematel aastatel on riigikontroll auditeerinud selliselt, et ministeeriumid annavad riigikontrollile ligipääsu andmetele, mida neil auditeerimiseks vaja on.

„Programmi põhimäärus on väga selgelt reguleeritud, et kes ja kuidas neid andmeid võib kasutada ja teiseks on seal väga selged infoturbe nõuded, et kuidas tagatakse seal info turvalisus,“ seletas Olgo.