Madise märkis, et kehtiva riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kohaselt sõltuvad riigikogu komisjonide volitused komisjoni liigist. „Riigikogus on nelja liiki komisjone: alatised, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonid. Kõige ulatuslikumad volitused on uurimiskomisjonidel – selle kutse peale on kohustatud ilmuma ka näiteks ärimehed ning tulemata jätmist on võimalik karistada rahatrahviga,“ vastas ta.

Ta lisas, et valitsuse liikmed (sh peaminister) on kohustatud oma võimkonda kuuluva küsimuse aruteluks ilmuma ka teistesse komisjonidesse, kuid seadus ei näe teist liiki komisjonide puhul ette mitteilmumise eest karistamise võimalust.