Hallik teatas eelmisel nädalal, et müüb kõik Stark Logisticsi aktsiad ja taandub ettevõttest. Samas on tal endiselt märkimisväärne osalus osaühingus, mis tegutseb mainitud firmaga paarisrakendis. Halliku osalus Stark Warehousingus on 30%, ühtlasi on ta juhatuse liige.

„Stark Warehousing on laoteenuseid osutav ettevõte. See ei ole Stark Logistics AS-i tütar- ega sõsarettevõte ega tegutse logistika- ega transporditeenustega. Osalust ma müüa ei plaani,“ ütles Hallik ERR-ile.

Osaluse Stark Logisticsis müüs Hallik enda sõnul tagasi ettevõttele ehk Stark Logistics AS-ile. „Tehingu vormistamisega hetkel tegeleme,“ ütles ta.

Kallas ütles Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“, et ettevõtted ei tegutse samas ärigrupis. „Selles mõttes on see eraldiseisev ettevõte, mis tegutseb laondusega – ladu ei saa kuskile Venemaale edasi viia. Laost, kuhu kaubad edasi lähevad – selle eest vastutab kaupade omanik, aga ei saa vastutada Eestimaa pinnal asuv ladu. Täpselt samamoodi nagu ei vastuta sadamad kogu kauba eest, mis nendest läbi läheb,“ rääkis ta.

„Ma tõesti palun, et ta (Hallik - toim) saaks ikkagi ettevõtlusega jätkata laoäris, mis on Eestimaa pinnal ja mis ei tohiks olla tänapäeval keelatud,“ lisas Kallas.

Stark Warehousingus on oma osa ka Martti Lemendikul

Stark Logisticsi 2022. aasta majandusaasta aruandes on kirjas: „Kuna Stark Logisticsi põhitegevuseks on maanteetranspordiga seonduv, asutati augustis 2021 ettevõtte omanike poolt osaühing Stark Warehousing ning sama aasta 30. detsembril sõlmiti leping kaubaladude tegevuse kui iseseisva majandusüksuse müügiks vastloodud ettevõttele. Lepinguga anti 1. jaanuaril 2022 üle kõik laomajandusega seotud varad, õigused, kohustused ning lepingud. Ühise brändi Stark Logistics alt pakutakse klientidele logistika täisteenust, mis hõlmab nii transporti kui laoteenuseid.“

„Perioodi kõige olulisimateks investeeringuteks olid laotegevusega seotud tervikvarade omandamine Stark Logisticsilt ning 2022. aasta augustis PVC halli valmimine Keila tööstuspargis. Lisaks võeti rendile kaks laopinda Saha-Loo teel. Pakutavate teenuste ulatuse laiendamiseks ning kvaliteetse teenuse tagamiseks on 2023. aastal kavas investeeringuid jätkata. Perioodi käibeks kujunes 332 000 eurot,“ seisab Stark Warehousing OÜ 2022. aasta majandusaasta aruandes.

Kahjum aga oli 171 357 eurot (periood: asutamisest 2021. aasta augustis 2022. aasta lõpuni). „Tegevuse negatiivne tulem on ootuspärane. Omakapital on plaanis taastada kasumlikkuse kasvu kaudu, mis saavutatakse peamiselt tegevusmahtude suurenemisel tekkivast mastaabiefektist,“ on aruandes kirjas.

30% Stark Warehousing OÜ-st kuulub Toystor OÜ-le, mille ainuomanik on Martti Lemendik. Ühtlasi kuulub Lemendikule 50% nii Stark Logisticsist kui ka Metaprintist ehk mõlemast skandaali keskmes olevast ettevõttest.