25. augusti varahommikul peatasid maksu- ja tolliameti tolliinspektorid Pärnus tollikontrolliks kinni veoauto, mida juhtis Läti Vabariigi kodanik.

Tolliläbivaatuse käigus avastati veoki kaubaruumist 2016 poole liitrist pudelit, st 1158 liitrit viina „Iljitš“. Lisaks leiti kaubaalustelt Eesti Vabariigi maksumärkideta sigarette Winston, Marlboro ning NZ kokku 750 000 tükki.

MTA uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnul võinuks kurjategijad kinni peetud salakaubalt mustal turul teenida ligi 124 000 eurot. Riigil oleks sellelt koguselt jäänud saamata maksutulu, maksmata aktsiisi näol, üle 130 000 euro. „Tolliinspektorite teevad igapäevaselt professionaalset tööd keeldude ja piirangutega kaupade ebaseadusliku riiki toimetamise tõkestamisel ja avastamisel ning iga selline avastus on kindlasti ka otsene panus riigi sisejulgeoleku tagamisel,“ sõnas Paisuots oma kolleege tunnustades.

Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond alustas juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust, mida juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Marika Salmistu sõnul on salakaubavedu hoogustumisel Ikla piiril tugev seos nõudlusega – kui eelmisel aastal sai maksu-ja tolliamet kätte 1,5 miljonit salasigaretti, siis tänavu on tabatud salasigarettide arv tõusnud juba 3 miljonini. „Salakaubandus käib käsikäes nõudlusega. Kui inimesed tahavad aktsiisidest kõrvale hiilida ja suitsetada ning juua tundmatu päritoluga sigarette ja alkoholi, tõuseb ka sellele spetsialiseerunud kurjategijate sissetulek. Hiilides kõrvale aktsiiside maksmisest riskivad inimesed aga eelkõige iseenda tervisega, sest salasigarettide ja -alkoholi puhul pole kunagi kindel, mida need sisaldavad ja millistes tingimustes ning kelle poolt need toodetud on,“ sõnas Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Salmistu.

Käesoleval aastal on toll Tallinn- Pärnu- Ikla maanteel (Via Baltica) avastanud üle 3 miljoni salasigareti ning 6000 liitri kanget alkoholi. Sellega on ära hoitud maksukahju tekkimine rohkem kui 570 000 euro ulatuses.