Sõnakasutus ja sihtgrupi tajumine

Lastetute naiste uuringu küsimustiku küsimuste ebasobiva sõnastuse üle on palju kurdetud – vale küsija poolt küsitud ootamatult liiga isiklikud küsimused panid vastajad erakordselt halvasti tundma. Ühe lapse ema Kairit Tsäro-Mirme kirjeldas oma arvamusloos, et oli nädal aega pärast küsimustiku täitmist tugevalt häiritud. „Kedagi ei huvita sinu läbielamised, valu ja lein, mida lapse saamiseks üle ja läbi elasid. Riik ei taha teada, kui palju pingutasid, et emaks üldse said,“ kirjeldab ta oma tundeid.