Halduskohtusse esitatud kaebuse järgi väitis SpaceX ekslikult, et föderaalsed ekspordikontrolli seadused keelavad neil palgata tööle kedagi teist peale USA kodanike ja alaliste elanike.

Selle väite tulemusena ei näinud USA-sse põgenenud ja varjupaika taotlenud inimesed mõtet firmasse tööle isegi kandideerida, vahendab CNN.

SpaceX-i viidatud ekspordikontrolli seadused keelavad konkreetsete tehnoloogiate, relvade, teabe ja tarkvara edastamise teatud USA-välistele riikidele ning limiteerivad selliste esemete ja teabe jagamise „USA isikutele“.

Justiitsministeerium tõi välja, et termin „USA isikud“ hõlmab lisaks USA kodanikele ka Ühendriikide püsielanikke, põgenikke ning varjupaika taotlenud või saanud inimesi.

Ministeerium väitis lisaks, et SpaceX keeldus selle inimrühma taotlusi õiglaselt kaalumast või neid tööle võtmast.

USA taotleb ettevõttele määramata tsiviilõiguslikke karistusi ning õiglast tasu ja tagasimakset inimestele, kelle tööle võtmisest ettevõtte väidetava diskrimineerimise tõttu keeldus.

SpaceX ei ole kaebust kommenteerinud.