Euroopa parlament võttis 2019. aasta oktoobris vastu tööalasest rikkumisest teavitaja seaduse ehk nn vilepuhuja seaduse. Eesti ja teised liikmesriigid pidid selle vastu võtma hiljemalt 2021. aasta 17. detsembriks, kuid senini ei ole Eesti seda teinud.

Seadust on vaja eelkõige selleks, et aidata tööandjatel kõik võimalikud tööl aset leidvad rikkumised avastada võimalikult varakult. Selleks tuleb kõigil ettevõtetel, kus on rohkem kui 50 töötajat luua kanal, mille kaudu töötajad rikkumistest teavitada saaksid.