Iga neljas inimene vastas, et toetab kas täielikult või pigem toetab automaksu, 70% inimestest märkis, et pigem ei toeta või ei toeta üldse. Vastajate seas oli 5% ka neid, kes ei osanud vastata.

Kõige enam (59%) on toetajaid Reformierakonna valijate seas, seal hulgas iga kümnes vastas, et toetab seda ideed täielikult. Sotsiaaldemokratliku Erakonna toetajate seas toetab ideed napilt üle poole (53%) inimestest ning nende seas on kõige enam (21%) neid, kes toetavad ideed täielikult. Eesti 200 valijate seas on toetus juba selgelt alla poole (38%). Riigikogus esindatud erakondadest on toetus automaksule kõige madalam Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valijate seas, moodustades vaid 4%. Isamaa valijate seas on toetajaid 5% ja Keskerakonna valijate seas 7%.

Auto on olemas 78%-l vastajatest ning autoomanike seas on enam neid, kes on automaksu kehtestamise vastu. Sealjuures ühe auto omanikest on vastu 73% inimesi, kahe või enama auto omanikest 79%.

Põhimõttelisi toetajaid, kes vastasid „toetan täielikult“, on kõige enam (16%) noorimas vanusegrupis (15-24). Nii selles kui ka vanusegrupis 25-34 on toetajate osakaal kokku 36%. Toetajaid on keskmisest enam ka kõrgharidusega inimeste ja Tallinna elanike seas.

Kantar Emor viis uuringu läbi perioodil 10.-16. august. Kokku osales veebi teel tehtud uuringus 1152 Eesti elanikku vanuses 15-84 aastat.