Otsus tehti vaatamata kalurite ühenduste ja Hiina vastuseisule. Peaminister Fumio Kishida sõnul alustatakse jahutusveest vabanemist vastavalt ÜRO tuumaagentuuriga (IAEA) kokkulepitud kavale neljapäeval, kui ilma- ja mereolud seda võimaldavad. Veest vabanemine on osa tuumajaama lammutamise protsessist.

Kokku lastakse merre miljon tonni vett, mis sisaldab radioaktiivset ainet triitium.