Urmas Reinsalu kirjutas oma ettepanekus, et tema meelest ei ole senised arutelud riigikogu sügisese töökorralduse osas tulemuslikud olnud. „Praegune vastasseis valitsusliidu radikaalsele poliitikale on põhimõtteline ning poliitiline arutelu selle võimalikuks ületamiseks peab toimuma poliitilisel ehk erakondade esimeeste tasemel,“ kirjutas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on varasemad ettepanekud poliitilise debati algatamiseks jäänud ebamääraseks. Sellest lähtuvalt tegi Reinsalu ka ettepanku esimeestega kohtuda ning vastasseisu arutada järgmisel nädalal.

Augusti alguses kogunes riigikogu juhtatus, et arutada tekkinud vastasseisu ning võimalikke lahendusi. Ka sel kohtumisel ei jõutud tulemuseni. Toona rääkis riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200), et peamiselt arutati, millised olid fraktsioonide vastused juhatusele ning milline võiks olla riigikogu juhatuse edasine tegevus riigikogu töövõime taastamiseks.

Kui Keskerakond ja Isamaa soovivad saavutada poliitilisi kompromisse, on EKRE Hussari sõnul välja tulnud nõudmistega, mis pole kuidagi täidetavad. Peamiselt mõtles ta juba vastu võetud seaduste, näiteks abieluvõrdsuse tagasipööramist ja selle rahvahääletusele panekut. „See ei ole kindlasti teema, mida täna arutama hakatakse,“ ütles Hussar. Ehk EKRE nõudmistega tegelemises ei näe ta potentsiaali.

Keskerakond soovis Hussari väitel poliitilist kompromissi järgmise aasta riigieelarve menetluse raames, kuid polnud oma ettepaneku sisu täpsustanud. Isamaa soovis tema sõnul aga parlamendierakondade fraktsioonide esimeeste kohtumist, arutamaks seal võimalikke poliitilisi kompromisse. Samuti on nad Hussari sõnul selgelt välja öelnud, et kirjalike vastustega nad ei rahuldu.