Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Mari Amose sõnul on bensodiasepiinide ja sarnaste ravimite kasutamine sage 65-aastaste ja vanemate patsientide seas, kel on väga kõrge risk kõrvaltoimete esinemiseks. Amose sõnul kasutatakse neid ravimeid pikaajaliselt, kuigi seda ei soovitata teha. „Põhjendatud juhtudel jääb arstile võimalus erandkorras koguseid siiski suurendada, võimalusel teise arstiga konsulteerides,“ ütles Amos.

Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse liige dr Anne Kleinbergi sõnul on bensodiasepiinide väljakirjutamise reguleerimine väga vajalik ja tänapäevane areng inimeste tervise ja elukvaliteedi tagamiseks. „Määrusest olulisem on täiendavate koolituste, ravijuhise ja ravi järelevalve sisuline läbi mõtlemine ja selle protsessi jätkuv riigipoolne juhtimine,“ ütles Kleinberg.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liikme, perearst dr Reet Laidoja sõnul on tegemist sõltuvuse riskiga ravimitega, mistõttu on väga oluline, et nende väljakirjutamine saab täpsemalt reguleeritud. „Rahustid on näidustatud vaid lühiajaliseks kasutamiseks mööduvate ärevuse ja une probleemide korral,“ ütles Laidoja ning lisas, et arstid peavad sellega arvestama esmasel välja kirjutamisel ning rõhutama seda ka patsiendile. „Siiski näeme sageli, et inimesed on jäänud neid tarbima pika aja jooksul ja kasutatavad annused on ajas kasvanud. Nii oleme ühel hetkel probleemi ees, kus rahustite pikaajaline tarvitamine põhjustab olulisi kõrvaltoimeid, kuid neist vabanemine on keeruline,“ ütles Laidoja.

Kavandatavate muudatustega kehtestatakse täiendavad piirangud bensodiasepiinide kogusele nende esmakordsel väljakirjutamisel ning seatakse väljakirjutamisele ajaline piirang.

Eelnõu järgi võib bensodiasepiine või bensodiasepiini sarnaseid aineid kirjutada ravi alustamisel ühele retseptile välja maksimaalselt 30 tabletti väikseima toimeaine sisaldusega Eestis turustatavat ravimpreparaati. Praegu võib välja kirjutada maksimaalselt 60 tabletti. Korduval kasutamisel tohiks edaspidi välja kirjutada 30 päeva jooksul summaarselt mõlema rühma peale kokku 60 tabletti. Nendest suuremaid koguseid võib välja kirjutada ainult erandkorras põhjendatud vajadusel kui muud meetmed ja lähenemised pole aidanud. Lisaks tekib perearstidel võimalus kooskõlastada suurema ravimikoguse määramine psühhiaatriga e-konsultatsiooni teel.

Bensodiasepiinide ja bensodiasepiini sarnaste ainete kasutamine on seotud tõsiste kõrvaltoimetega nagu uimasus, mäluhäired, mõttetegevuse aeglustumine, vähenenud reaktsioonikiirus ja halvenenud koordinatsioon. Ravimite kõrvalmõjude tulemusena võib patsient näiteks kukkuda või sattuda ohtlikku liiklusolukorda.