Dekaani kohusetäitja Janno Lahe rääkis Delfile, et otsust ei sündinud, sest mõtete kogumiseks ja arutamiseks on olnud liiga vähe aega. „Lisaks soovis nõukogu tutvuda asjakohaste dokumentidega,“ sõnas ta.

Lahe sõnul toimus arutelu viisakas akadeemilises õhkkonnas.

Milliseid küsimusi nõukogul Eametsale oli? „Raul Eamets rääkis põhiliselt nendest küsimustest, mida ta on eelnevalt ka juba ajakirjanduse vahendusel teatavaks teinud,“ jäi Lahe napisõnaliseks.

Lahe ei soovinud jagada oma isiklikku seisukohta, kas Raul Eametsa peaks umbusaldama.

Elektrooniline hääletus toimub 28.–29. augustil, nõukogu otsus selgub 30. augusti hommikul.

Selleks et umbusaldus läbi läheks, peab 25-liikmelisest nõukogust talle umbusaldust avaldama kaks kolmandikku liikmeid.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser teatas esmaspäeval, et lõpetab Raul Eametsaga töösuhte, sest ta sõlmis Tartu ülikooli nimel Pere Sihtkapitaliga lepingu, et pääseda ligi tuhandete naiste isikuandmetele. Eamets lubas otsuse vaidlustada.