„Kuna siseministeeriumile esitati tõenäoliselt fiktiivne leping rahvastikuregistri andmete väljaküsimiseks, pean oluliseks, et siseaudit annaks hinnangu kehtivale õigusruumile. Peame hindama, kas kehtiv õigus on täna piisav isikuandmete kaitsmiseks. Leian, et selleks, et juhtum jääks halvaks üksiknäiteks, peavad kõik seotud asutused toimunut analüüsima ja järeldused tegema. Nii tuleb ka siseministeeriumil kriitiliselt ja nõudlikult üle vaadata tänased tööprotsessid ja sisemine töökorraldus, sest kõikide rahvastikuregistriga seotud toimingute puhul on prioriteediks andmete kogumise, töötlemise ja väljastamise absoluutne turvalisus,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.

Võimaliku rahvastikuregistri andmete töötlemise rikkumise osas on siseministeerium algatanud riikliku järelevalve menetluse, mille käigus peatas ministeerium sihtasutusel Pere Sihtkapital rahvastikuregistrist 22. juunil 2023 saadud andmete töötlemise kuni järelevalve menetluse lõpuni. Juba hävitatud andmete osas on sihtasutus kohustatud ministeeriumile esitama vastava kinnituse.

Erakorralise auditi viib läbi siseministeeriumi siseauditi osakond ja selle valmimise tähtaeg on 31.10.2023.