„Jäädes rahu ja julgeoleku tagamise järjekindlaks toetajaks, täites varem endale võetud rahvusvahelisi kohustusi, rakendab Valgevene Vabariik koos partneritega ning Valgevene ja Venemaa liitriigi raames maksimaalseid jõupingutusi koostöö tugevdamiseks võitluses erineva iseloomuga transnatsionaalsete väljakutsete ja ohtudega. Paigutades taktikalise tuumarelva Valgevene territooriumile, reageerime me adekvaatselt Ida-Euroopa kiirendatud militariseerimisele ning USA ja NATO sõjalise aktiivsuse kasvule,“ teatas Lukašenka, vahendab Interfax.

„Samas ei muuda see Valgevene poole tehtud rahualgatusi dialoogi taasalustamiseks Euroopa ja globaalse julgeoleku küsimustes erinevatel tasemetel kogu planeedi, meie ühise kodu heaks,“ lausus Lukašenka.

Lukašenka sõnul on praegune rahvusvaheline olukord pretsedenditult pingeline.

„Teravnenud on praktiliselt kõik teadaolevad väljakutsed ja ohud. Diskrediteeritud on rahvusvaheline õigus relvastuskontrolli sfääris. Kasvavad massihävitusrelvade kasutamise riskid, kaasa arvatud provokatsioonid tuuma ja bioloogiliste vahenditega,“ ütles Lukašenka.

Lukašenka teatas, et informatsioonisõjad ja küberkuriteod on muutunud majandusliku ja rahvusliku ebastabiilsuse võimsaks faktoriks eranditult kõigi riikide jaoks. Uus relvaliik, mis õõnestab rahvusvaheliste kaubandus- ja majandussidemete süsteemi, on Lukašenka sõnul erinevad piiravad meetmed ja sanktsioonid, mis on muutunud globaalses mõõtkavas kompleksseks ohuks.

Lukašenka väljendas kindlust, et järjekordne kohtumine Moskvas tugevdab koostööd riikide ja rahvaste vahel ning on tähtis etapp uue rahvusvahelise julgeolekusüsteemi ülesehitamise teel.