ERR-i teatel on tegemist uuringuga, kus küsiti rahvastikuregistrist välja tuhandete lastetute Eesti naiste andmed ning mille raames esitati neile isiklikke küsimusi - läbikandva joonena analüüsiti asjaolu, miks neil lapsi pole. Andmekaitseinspektsioon peab küsitlust problemaatiliseks.

Kuidas aga Tartu Ülikool siia segatud on?

Pere Sihtkapital pöördus tänavu kevadel sama sihtasutuse nõukogu liikme ja TÜ sotsiaalteaduste valdkonna dekaani Raul Eametsa poole ettepanekuga sõlmida ülikooliga koostööleping, et sihtasutusel oleks võimalik küsida rahvastikuregistrist andmeid teadusuuringute tegemiseks. Dekaan sai aga ülikoolilt õigusliku hinnangu, et kuna ülikool ei ole uuringu sisuline partner, siis ei saa ka ülikool sellist lepingut sõlmida.

Tegu on jämeda eksimusega ja ülikool mõistab sellise teguviisi ühemõtteliselt hukka.

TÜ rektor

„Täna, 11. augustil selgus, et dekaan on lepingu siiski sõlminud, rikkudes sellega korruptsioonivastasest seadusest tulenevat toimingupiirangut ja ülikoolisisest korda ning eiranud teaduseetika põhimõtteid,“ märkis Tartu Ülikool pressiteates.

„Peame kahetsusväärselt tõdema, et dekaan on lepingut sõlmides ületanud oma volitusi, ehkki ülikool on institutsioonina öelnud, et sedalaadi lepingut sõlmida ei tohi,“ sõnas Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser. „Tegu on jämeda eksimusega ja ülikool mõistab sellise teguviisi ühemõtteliselt hukka. Soovime, et uuringu kutse saanud inimesed oleksid teadlikud, et uuring ei ole kooskõlas hea teadustavaga, selle läbiviimisel ei ole Tartu Ülikoolil mingit rolli ja uuringul puudub Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba.“

Rektor lisas, et kuna olukord on ülikoolile teatavaks saanud alles äsja, tuleb esmalt välja selgitada kõik asjaolud selleks, et otsustada, millised on ülikooli edasised sammud.

Sihtkapitalist

Pere Sihtkapital korraldab Eesti rahvastikuarengu ja kestlikkusega seotud uuringute läbiviimist, töötab välja uuringutele tuginevaid poliitikasoovitusi, teavitab rahvastikuarengu olulisematest suundumustest nii valitsust kui ka avalikkust ja algatab ning toetab lastega perede väärtustamisega seotud tegevusi.

Sihtasutuse eesmärk on olla tunnustatuim rahvastikupoliitika valdkonna mõttekoda Eestis, kes loob ja vahendab usaldusväärset teavet ning on oma valdkonnas usaldusväärseks ja sõltumatuks partneriks Vabariigi Valitsusele, avalikule- ja erasektorile ning laiemale üldsusele.

Sihtasutuse nõukoguse kuuluvad Katrin Kiisk (nõukogu esimees – MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit), Allan Puur (Tallinna Ülikool), Monika Haukanõmm (MTÜ Eesti Naisliit), Parvel Pruunsild (MTÜ Lasterikkad Isad), Raul Eamets (Tartu Ülikool) ning Tarmo Soomere (Eesti Teaduste Akadeemia).

Sihtasutuse juhiks on Hillar Petersen.