Rahandusminister Mart Võrklaev rääkis, et põhiseaduslikud institutsioonid on juba 2023. aastaks raha saanud ning ta ei näe vajadust reservi kasutamiseks, sest see on mõeldud erakorralisteks kuludeks. Selle teema juurde pöörduti istungil korduvalt tagasi.

Pikalt räägiti telefonikõnedest, kus väidetavalt üritati kantselei eelarve kokku siduda seaduseelnõude vastuvõtmisega. Võrklaeva sõnul ei olnud kõnesid vaid üks ning temale selline mulje kõnedest jäi, millest ta teavitas ka Peep Jahilod.

Jahilo hinnangul on tegemist puuduliku kommunikatsiooniga ning sellist ettepanekut ei ole presidendi kantselei teinud. Avalikkusele on nüüd teada, et just presidendi sisenõunik Toomas Sildam oli see, kes väidetavalt sellise pakkumisega lagedale tuli. „Toomas Sildam võis kasutada väljendeid, mis võisid jätta vale mulje,“ tõdes Jahilo.

Ta kinnitas, et president lähtub seaduste väljakuulutamisel ainult põhiseadusest, mitte eelarvest.

Arusaamatuks jäi, mis oli Sildami motiiv kõnesid tehes ning kas ta esindas presidendi kantselei mõtteid või enda omi.

Jahilo sõnul Sildamil eraldi selleks ülesannet ei olnud.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu tundis huvi, kas teema meediasse paiskamine oli seotud sellega, et kõigest päev varem kritiseeris president automaksu. Võrklaeva hinnangul on see väide kohatu ning midagi sellist ei ole tehtud.

Milles aga kogu probleem seisnes? „Minu jaoks oli tegu moraalse probleemiga, et ühe käega küsitakse raha ja samas vestluses räägitakse seaduste väljakuulutamisest,“ sõnas Võrklaev.

Ta pidas vajalikuks kinnitada, et tema ei olnud see, kes tegi ettepaneku jätta Vabariigi aastapäeva pidustused ära, millele viitas president intervjuus Maalehega. „Kuna selles teemas on viidatud ka mulle, siis kinnitan, et mina see ei olnud, kes soovitusi andis,“ sõnas ta.

Riigikontrolör tõstatas küsimuse, et kas põhiseaduslikud institutsioonid saavad olla sõltuvad täitvast võimust, tema meelest ei ole see õige. Nii mõnedki istungil osalejad nõustusid.

Istungile olid kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu, presidendi kantselei direktor Peep Jahilo, riigikontrolör Janar Holm ning riigikontrolli esindaja.