Missuguste tulemusteni jõudis täna teie juhitav riigieelarve kontrolli erikomisjon, mis kogunes arutama presidendi kantselei ümber puhkenud skandaali?

Nii presidendi kantselei direktor Peep Jahilo kui ka rahandusminister Mart Võrklaev möönsid, et tegemist on väga tõsiste süüdistustega. Kummalgi oli oma vaade toimunule. Võrklaeva hinnangul võis tegu olla õigusrikkumisega, Jahilo sellise diagnoosiga ei nõustunud. Tegelikult ma ei saanud selgust. Üks versioon on katse mõjuvõimuga kaubelda. Teiseks on kõnekas, et see asi tuli avalikkuse ette kuidagi vupsti. Kas see sündis presidendiinstitutsiooni vastu suunatud spinnina? Peame kuulamisi jätkama. Kutsuma välja Toomas Sildami, Merike Saksa. Tarvis on teada saada, kes on need ahjualused, kelle nime Võrklaev nimetada ei soovinud.