Kiik sõnas, et on otsusega rahul, kuid tegelikult oleks tema meelest õigem olnud see, et Keskerakond jääks oma tavapärase rütmi juurde ning kongress toimuks järgmisel suvel, nagu kava ette näeb.

Volikogu oli Kiige sõnul üksmeelne, eraldi sedelitega seekord ei hääletatud. Ka õhkkond ruumis oli tema sõnul töine. „Tuleb olla üle erimeelsustest,“ rääkis Kiik.

Erakorraline kongress toimub 10. septembril Paides ning esimeheks kandideeriv Kiik kavatseb enne seda kohtuda piirkondade ja osakondadega ning lubas kuulata nende mõtteid, sealhulgas tutvustada ka enda omi. Tema sõnul kavatseb tema vastaskandidaat Mihhail Kõlvart sama teha. Pole veel selge, kas esimeheks seab end üles teisigi kandidaate.

Jüri Ratas esimeheks ei kandideeri

Keskerakonna esimees Jüri Ratas pidas volikogule oma viimase kõne esimehena, kinnitades, et tema rohkem erakonnajuhi kohale ei kandideeri.

„Tuli on hõõgunud tuha all edasi ning seda on tunda nii sõnades kui ka tegudes,“ nentis Jüri Ratas. „Võtame kasvõi allkirjade kogumise, et erakonna esimees, aseesimees Tanel Kiik ja peasekretär Andre Hanimägi lahkuksid Tallinna linnavolikogust. Selliseid esmapilgul võib-olla isegi väikeseid, kuid märgilisi asju kogunes järjest juurde. Pean tunnistama, et sellist sisekliimat ja erakonnakaaslaste survestamist ei ole ma varasemalt tundnud.“

Jüri Ratase sõnul kujunes erakorralise kongressi kokkukutsumise kaalukeeleks ettevõtja Parvel Pruunsilla tehtud maailmavaateline annetus 300 000 eurot, mis juhatuse häälteenamuse otsusega tagasi kanti. „See ei olnud enam selline väiklane mäng, susimine või teki rohkem enda poole tõmbamine. See oli otsus, mis minu jaoks murdis kaamli selgroo. See oli otsus, mis reaalselt kahjustas erakonda. Oleksime saanud vähendada valimisvõlga, toetada piirkondi, anda välja ajalehte, valmistuda järgmisteks valimisteks... Avalikkusele antud selgitusi hinnates pean tõdema, et mitte ettevõtja, annetus või minu pakutud annetuse võimalikud kasutusviisid ei olnud valed, vaid nähtavasti hoopis tänane esimees,“ rääkis ta.

Jüri Ratase sõnul on alusetu kriitika, mille kohaselt olevat Keskerakond erisuguseid koalitsioone sõlmides oma maailmavaatest kaugenenud. Jüri Ratas ütles lõpetuseks, et põhiküsimus on selles, kas Keskerakond kestab ja muutub tugevamaks ning on vajalik meie ühiskonnale. „Loodetavasti läheme üheskoos edasi tugevama ja ühtsemana, vaadates tulevikku, mitte minevikku. Paigalseis ei vii meid edasi. Ühtsena suudame palju, oleme kuuldavad, meiega tuleb arvestada. Tänase valitsuskoalitsiooni poolt tehtud otsused ja nüüd värske automaksu plaan näitavad selgelt, et tugevat Keskerakonda on väga vaja,“ märkis ta.

Teisele katsele

Täna kell 11 kogunes Põltsamaa kultuurikeskusesse Keskerakonna volikogu, et arutada erakorralise kongressi korraldamist.

Volikogu esimehe Tõnis Mölderi sõnul otsustas erakonna juhatus pidada erakorralise kongressi 10. septembril Paides.

„Vastavalt Keskerakonna põhikirjale kutsub erakorralise kongressi kokku volikogu,“ ütles Tõnis Mölder. „Keskerakond on käesoleval suvel olnud poliitilises tegevuses erakordselt aktiivne ja selleks, et tagada erakonnas töörahu ja selge arenguperspektiiv, otsustas juhatus teha volikogule ettepaneku korraldada erakorraline kongress.“

Volikogu istung algab kell 11 Keskerakonna esimehe Jüri Ratase poliitilise ettekandega.

Veel sellel aastal 15. aprillil kogunes Keskerakonna volikogu, et arutada erakorralise kongressi korraldamist. Ka siis ütles esimees Jüri Ratas, et kui erakorraline kongress toimub, siis tema enam esimeheks ei kandideeri.

Ülinapi häälteenamusega otsustatigi erakorralise kongressi toimumise vastu. 75 volikogu liiget hääletas kongressi vastu, 74 poolt.

Kas nüüd võib korduda sama stsenaarium või otsusutakse siiski erakorralise kongressi poolt? Eks seda näita tänane päev, küll aga rääkis Jüri Ratas 7. juulil, et tema usub, et nüüd erakorraline kongress toimub. „See on küll mu tunnetus, tegelikult kõik erakonna liikmed saavad aru, et selles situatsioonis me ei saa rääkida, et me oleme homme tugevam Keskerakond, et me suudame tugevamini seista oma valijate eest. Ma arvan, seda selgust on vaja,“ ütles ta.