Justiitsminister Kalle Laanet (Reformierakond) sõnas, et üledoosi kahtlusesse suhtutakse täie tõsidusega ning kõik asjaolud selgitatakse välja. „Erinevatele ebakõladele asjakohane reageerimine, vanglate turvalisus ja ka kinnipeetavate tervise kaitse on vangla toimimisel väga olulised,“ ütles Laanet.

Sellel nädalal tekkis kahel Tartu vangla kinnipeetaval terviseseisundi ootamatu halvenemine. Selleks, et tuvastada kas Tartu vangla teenistujad on teinud omaltpoolt kõik selleks, et juhtunut ennetada ning oma edasist töökorraldust üle vaadata uurivad asjaolusid justiitsministeeriumi ametnikud.

Teenistusvalve käigus kontrollitakse üle vangla juhtimine ja tööprotsessid ning toimingud seoses juhtunuga. Samuti analüüsitakse Tartu vangla erakorralisteks sündmusteks valmisolekut, nende lahendamist ja neile reageerimist.

Lõplikud järeldused tehakse teenistusvalve tulemusena.

Lisaks on alustanud prokuratuur juhtumi uurimiseks kriminaalmenetlust, et selgitada välja kas ja millise narkootilise ainega tegemist oli ning kuidas see Tartu vanglasse jõudis.

Kaks kinnipeetavat viidi uimastite üledoosi kahtlusega haiglasse

Kiirabi toimetas esmaspäeval kaks kinnipeetavat Tartu vanglast haiglasse.

Justiitsministeeriumi vanglateenistuse avalike suhete nõunik Liis Lumiste ütles, et esmaspäeval esines kahtlus narkootilise ainete kuritarvitamisest tingitud terviserikke tekkimisel. „Küll aga puudutab see kahte kinnises eluosakonnas viibivat kinnipeetavat. Lisaks kontrolliti meditsiiniosakonnas veel kolme inimese terviseseisundit, kellel tõsisemaid terviserikkeid ei esinenud ja peale läbivaatust saadeti nad tagasi kambritesse,“ sõnas ta.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Gerd Raudsepp ütles, et menetlustoimingute käigus selgitatakse välja, kas ja millise narkootilise ainega oli tegu ning kuidas see Tartu vanglasse jõudis.

„Kui menetluse käigus selgub, et kinnipeetavad on pannud toime kuriteo, siis määrab kohus neile süüditunnistamisel ka vastava karistuse. Kuna tõendite kogumine ja asjaolude selgitamine on pooleli, siis rohkem infot kriminaalmenetluse kohta praegu avaldada ei saa,“ lisas Raudsepp.