Esimene stsenaarium on „laiem keskkonnamõju“, mis lähtub mootorsõiduki globaalsest ja lokaalsest keskkonnamõjust laiemalt selle elutsükli ajal (tootmine, tarbimine, utiliseerimine). Teine stsenaarium on „kitsam kliimamõju“, mis lähtub mootorsõiduki mõjust kitsamalt, peamiseks komponendiks CO2.

Selgub, et teise versiooni puhul tuleks maksta täpselt sama registreerimistasu nii Porsche ja Tesla kui ka üle 30 aasta vana Audi puhul.

Miks aga regionaalsetele erisustele käega löödi? Miks romuomanikud maksma peavad? Võrklaev selgitab.