Kuigi ajutine kaitse annab ukrainlastele õigusi juurde, ei saa eeldada, et kõik seda võimalust on kasutanud. Seega ei olegi lõpuni kindel, kui palju ukrainlasi Eestis tegelikult on. „Tegelik siin elavate sõjapõgenike arv on siiski ilmselt natukene suurem, kuna Ukraina kodanikel on õigus Eestis viibida viisavabalt ning võib arvata, et siin on ka põgenikke, kes ühel või teisel põhjusel pole pidanud vajalikuks endale ajutise kaitse taotlemist,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo komissar Marina Põldma.

Politsei- ja piirivalveameti sõnul on viimaste kuude jooksul ukrainlasi Eestisse saabunud stabiilselt, igal nädalal umbes 150–170 inimest.