„Vastutuskindlustuse olemasolu on suur pluss ka meie ürituste korraldamisse kaasatud partneritele, nagu majutusasutused, toitlustajad ja meelelahutajad,“ selgitab Frank Eventsi esindaja Taavi Puuorg. Õnneks ei ole ettevõttel seni tekkinud vajadust kindlustusjuhtumit avada, kuid tagantjärele mõeldes ongi see nii läinud tänu kindlustusele.

Frank Events ei kindlusta mitte ainult sündmuste organiseerimist, vaid ka kaubamärgi Seiklusfirma 360 Kraadi alt matkade korraldamist, sest sellega seoses on hädajuhtumite tekkimise võimalus veel mitu korda suurem. Tänu kindlustusele ei ole ettevõte pidanud niisuguste juhtumitega vaeva nägema, sest on ennetanud ootamatuid olukordi, koolitades oma personali, koostööpartnereid ja kliente.

„Ürituste korraldamisel on väga palju neid hetki, kus võib midagi juhtuda. Tõepoolest on riske tohutult: esiteks meie oma inventar, teiseks näiteks toidust tingitud komplikatsioonid üritustel, kolmandaks kaitseb kindlustus meid ennast teiste teenuseosutajate ehk alltöövõtjate eest,“ räägib Puuorg. „Need tööd ja teenused, mille usaldame alltöövõtjatele ning oleme kindlustanud, annavad meile võimaluse saada ebameeldivates olukordades kaitset ja hüvitist.“


Kaitse all on ka ürituse ettevalmistused


Frank Events valis oma partneriks If Kindlustuse, kuna esiteks seob osapooli juba varasem hea koostöö ning teiseks olid seltsi pakutud hind ja lepingu sisu väga mõistlikud. „Võrreldes teiste pakkujatega on hinna ja saadava teenuse kvaliteedi suhe loogiline. Samuti hindame kõrgelt nende kiiret klienditeenindust tekkinud küsimuste korral,“ ütleb Taavi Puuorg. Ta lisab, et samadel põhjustel julgeb ta soovitada kindlustuslepingu sõlmimist If Kindlustusega ka teistele.

If Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Karina Kuuskmann nendib, et Eestis kindlustatakse kõikvõimalikke sündmusi alates festivalidest, kontsertidest ja spordiüritustest kuni ettevõtete jõulupidude, moešõude ja konverentsideni. Ta lisab, et ürituste kindlustamine on oluline, sest ootamatusi võib alati ette tulla.

If Kindlustuse poole on pöördunud kliendid väga mitmesuguste kindlustamissoovidega. Näiteks on nimetatud selliseid riske, et prožektor või kõlar kukub kontserdi ajal publiku sekka ja tekitab kehavigastusi, prožektor süttib laval ja vigastab esinejat, üritusel pakutav toit tekitab külastajatele toidumürgituse või ürituse külastaja komistab elektrijuhtme tõttu ja saab vigastada või rikutakse tema kallid rõivad. Samuti pole võimatud juhtumid, kus näiteks suure tuulega lendavad minema telgid, batuudid või dekoratsioonid, vigastades seejuures inimesi, nende sõidukeid või muud vara.

„Ürituse korraldaja vastutuskindlustus katab kindlustatud ürituse korraldamisega seotud kindlustusjuhtumist tekkinud kahjud, kusjuures meil on kaitse all ka sündmusele eelnevad ettevalmistused ja järgnevad tegevused,“ selgitab Kuuskmann. „Kuna ürituse korraldamisega on sageli seotud palju osapooli, hüvitame ka need kahjud, mida tekitab üks üritusega seotud alltöövõtja teisele alltöövõtjale. Kokkuleppel võtame kaitse alla ka sündmuse toimumise kohale tekkinud kahjud, samuti üritusel pakutavast toidust ja joogist tekkinud kahjud.“

Kuuskmann lisab, et mujal maailmas on ürituse korraldaja vastutuskindlustus väga levinud ja aina rohkem mõistetakse selle vajalikkust ka Eestis. „Kogenud korraldajad kindlustavad oma teenuse vastutustundlikult paljude riskide vastu ning see võib aidata hoida raha kokku isegi võimalikelt kohtuasjadelt. Meie kogemus ütleb, et kindlustatud peaksid olema kõik üritused, olenemata nende suurusest, liigist ja külastajate arvust. See annab turvatunde kõigile osapooltele alates korraldajatest ja külastajatest kuni majutuse, toidu- ja transpordipakkujate ning meelelahutajateni. Muidugi loodame kõik, et sündmus kulgeb vahejuhtumiteta, aga reaalsuses juhtub seda väga harva.“

Loe lähemalt If Kindlustuse ürituse korraldaja vastutuskindlustusest.