Allakirjutanud leiavad, et erakorralise kongressi kokkukutsumine on vägagi tervitatud idee ja annab võimaluse üle saada esile kerkinud pingetest erakonna sees. „Juhid saaksid samal ajal keskenduda erakonna programmiliste ideede elluviimisele ja valmistuda järgmisteks valimisteks,“ märgivad nad.

Küll aga teeb allakirjutanuid murelikuks, et kongress plaanitakse kutsuda kokku nende hinnangul liiga lühikese etteteatamisega. „Paljudel erakonna liikmetel on augustiks tehtud puhkuse plaanid, mitmetel on planeeritud taasiseseisvusmispäevaga seotud sündmused ja palju muud isiklikku,“ seisab pöördumises.