Need asuvad 4. energiabloki katusel. Selle mineerimisest Vene armee poolt teatas 4. juulil Ukraina relvajõudude kindralstaap. Viimase andmetel on mineeritud ka 3. energiabloki katus.

Foto lahutusvõime ei võimalda aru saada, mis katusel on. Kindlalt saab öelda ainult seda, et neid objekte ei ole ühelgi teisel satelliidifotol 4. energiablokist viimase pooleteise aasta jooksul.

Eile palus Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi Vene võimudelt ekspertidele ligipääsu 3. ja 4. energiabloki katusele ning ka teistesse jaama osadesse.