Eesti ja meile lähedase NATO idapiiri kaitseplaanid on head. Seda olevat kinnitanud Vilniuses otsustamisele mineva mustandi kohta ka kaitseväe juhataja Martin Herem, kes on ka ise plaanide valmimisse palju panustanud. Eesti Päevalehe ja teiste Eesti ajakirjanikega viimase kahe nädala jooksul vestelnud otsustajad ja asjatundjad alates valitsuse liikmetest kuni meie kõige teenekamate diplomaatideni kinnitavad, et Eesti kaitsmisega ollakse õigel teel.

Me saame plaanid, mis näevad ette NATO ja liitlaste konkreetsed tegevused Eesti kaitsmiseks. Kui konkreetsed? Näiteks, kuidas tagatakse, et Leedu ja Poola vahelist Suwałki maakitsust ei hõivata? Kui kiiresti ja millal saabuksid siia liitlasväed, kes pole juba kohal? Milliste täiendavate liitlasriikide panust uued kaitseplaanid eeldavad? Kõigile küsimustele ei saa mõistetavalt ka taustavestlustes vastust, sest esiteks on mistahes sellised plaanid niisamagi tundlik info, aga kokkuleppest saab rääkida eeskätt siis, kui see on Vilniuses kohapeal sündinud.