Kultuuriministeerium saatis pühapäeval üle 40 organisatsioonile kooskõlastamiseks ja tagasisidestamiseks meediateenuste seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuse. Selle muudatuse tulemusena oleks tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) meediaturu sõltumatu meediaregulaator.

Täna käis TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla Vikerraadios muudatustest rääkimas. Nimelt soovitas TTJA eelnõusse lisada meediateenuse osutaja kohustuse tagada faktide ja sündmuste tõene, erapooletu ja tasakaalustatud esitamine uudistesaadetes.

Rohtla rääkis, et veel ei ole kindel, kuidas meediat kontrollima hakatakse ning kas mõte üldse sobib Eesti õigusruumi. „Selle sätte mõte on teadvustada nii-öelda enesedistsipliini igale meediateenuse osutajale, et see info, mis uudistesaadetes antakse, peab tõesti olema tasakaalustatud ja erapooletu. See ei tohi ühe või teise poole selgeid huvisid teenida,“ ütles Rohtla.

Rohtla lisas raadiosaates, et meediateenuste seaduse muutmise puhul ei mõelda ainult klassikalist televisiooni. Muutusest oleks mõjutatud ka muu audiovisuaalne ajakirjandus. „Kui mõni meediaväljaanne tegutseb nii-öelda veebiplatvormil, sellel on trükisisu ja samal ajal on tal ka videosisu, siis tegelikult võib temale samamoodi meediateenuste seadus kohalduda videosisu osas,“ ütles Rohtla.

Meedialiit on seisukohale vastu

Eesti Meediaettevõtete Liit on vastu seisukohale, nagu saaks täitevvõimu esindaja ehk TTJA olla terve meediaturu mõttes sõltumatu meediaregulaator, kirjutab ERR.

Eesti erameediat ühendav Eesti Meediaettevõtete Liit teatas oma tagasisides, et on täielikult ja absoluutselt vastu väljatöötamise kavatsuses toodud seisukohale, nagu saaks täitevvõim (TTJA) olla terve meediaturu mõttes sõltumatu meediaregulaator.

„Ajakirjandus saab olla sõltumatu üksnes siis, kui ta ei ole ei otseselt ega kaudselt allutatud täitevvõimu kontrollile. EMFA (European Media Freedom Act ehk Euroopa Meediavabadusakt - toim) peamine eesmärk on kaitsta meediaväljaannete sõltumatust ja pluralismi meediaturul, ajakirjandust täitevvõimule allutades tegutseks Eesti EMFA peamisele eesmärgile vastassuunas,“ leidis meedialiit.

Liit lisas, et ei ole vastu sellele, et TTJA teeb audiovisuaalmeediale tehnilist järelevalvet, väljastab lubasid ja astub samme ebasobiva sisu (sh Vene Föderatsiooni propaganda) kättesaadavuse piiramiseks.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ütles ERR-ile, et TTJA ettepanekud uudistesaadete erapooletuse ja tõelevastavuse kontrollimiseks on arusaamatud ja jaburad ning kahtlemata kujutab selline suund pikemas plaanis vaba ühiskonna jaoks ohtu.

„Iga kord, kui riik arvab, et tema käes on tõe monopol, on see vaba ühiskonna jaoks ohtlik,“ ütles Šmutov.