Täna avaldati kaitseministeeriumi poolt tellitud uuring avalikust arvamusest riigikaitses. Selgus, et 2018. aastast alates on ajateenistusest kõrvale hoidmisele mõistva hoiaku osakaal elanikkonnast tõusnud 11 protsendipunkti võrra.

„Üleüldine toetus on kõrge ja üldine hukkamõist päris suur,“ ütles Kusti Salm. Uuringu kohaselt suhtub 55 protsenti Eesti elanikest kõrvalehoidjatesse taunivalt, 36 protsenti pigem negatiivselt ja 19 protsenti mõistab täielikult hukka. Mõistva hoiaku osakaal on tõusnud 38 protsendini. Siiski on Salmi sõnul ajateenistusest kõrvale hoidmine vähenenud.