Vastates ajakirjanike sellesisulisele küsimusele, ütles Peskov: „Praegu tuleb nende sündmuste ümber palju erinevaid spekulatsioone, keelepeksu ja nii edasi. Ma arvan, et see on üks sellistest näidetest.“

Vastates küsimusele, kas sõjaväelaste ja jõuametnike hulgas, kes mässukatsele vastu astusid, olid juhuslikult „sõjalises erioperatsioonis“ osalejad, ütles Peskov: „See ei ole juhuslik ega kokkusattumus. See on tegelikkus ja kohustus. Armee, rahvas, kõik olid presidendi kõrval.“

Peskovilt küsiti veel, kas president teab, et Venemaa rahvuskaardi ülema Viktor Zolotovi kaks poega ja lapselaps teenivad selles ametkonnas.

„Loomulikult tean,“ vastas Peskov.

Peskov teatas ka, et kindlat seisukohta erasõjafirmade võimaliku õigusliku staatuse kohta Venemaal seni ei ole.

Peskov vastas nii küsimusele, kas kavas on teha muudatusi seadusandluses erasõjafirmade õigusliku staatuse kindlaks määramiseks ja kas Venemaal hakatakse pärast relvastatud mässu katset üldse erasõjafirmasid lubama.

Peskov väitis pressikonverentsil veel, et Wagner ajas Aafrikas oma äri, mis polnud Vene riigiga seotud.

„Asi on selles, et ettevõttel oli seal iseseisev äri, selle äriga ei olnud riigil midagi tegemist,“ ütles Peskov.

Jaga
Kommentaarid