„Vahetult enne riigikaitse nõukogu allkirjastasin riigikogus viimastel nädalatel vastuvõetud kaheksa seadust. Nende seadustega on langetatud põhimõtteliselt valikud, mis on tekitanud ühiskondlikult palju vaidlusi. Need valikud puudutavad makse, abielu määratlemist, riigikaitset,“ ütles Karis.

Kuigi Karis allkirjastas seadused, on ta kriitiline selle osas, kuidas need vastu võeti. Tema sõnul on presidendi ülesandeks kaitsta põhiseadust ning põhiseadus seab piirid ka riigikogule.

„Ma tunnistan, et minus tekitab kõhklusi nii paljude eelnõude sidumine usaldushääletusega. Põhiseadus annab selle võimaluse, kuid küsimus on, millal minnakse selle võimaluse kasutamisega liiale. Kujutagem nüüd siis äärmuslikku olukorda, kus valitsus seab kõik eelnõud usaldusküsimusega – selline olukord oleks selgelt vastuolus põhiseadusega, kuna see tähendaks parlamentaarse demokraatia tasalülitamist. Seda rõhutas hiljuti ka riigikohus,“ rääkis Karis.

Karis lisas, et riigikohus rõhutas ka seda, et lubatud obstruktsiooni piirid on seni olnud ebaselged. „Selline õiguslik ebaselgus, mida me kogesime, peab jääma erandlikuks. Lubatud obstruktsiooni piire ei saa detailides määrata ei riigikohus ega vabariigi president. Need piirid peab ja saab täpsemalt määratleda riigikogu ise, sest muidu sekkuksid teised võimuharud liialt parlamendi otsustesse ja tegevusse ning see ei ole õigusriigile kohane,“ ütles ta.

Presidendi sõnul pole lahendus ka see, et valitsus kasutab pidevalt võimalust siduda eelnõusid usaldusküsimusega – seda ei kavatse ta sallida. „Seda enam, et nüüd on juhiseks ka riigikohtu seisukoht ja täpsustada selle valguses on võimalik parlamendiliikme õigusi. Olen nõus, et opositsioon saab riigikogu tööd küll ajutiselt takistada, aga mitte lõputult tõkestada,“ sõnas Karis.

Vabariigi president kuulutas välja järgnevad kaheksa seadust:

  • perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seadus;

  • relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus;

  • alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus;

  • tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seadus;

  • perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus;

  • hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus;

  • käibemaksuseaduse muutmise seadus;

  • tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus.