Esmaspäeval kell 10 alanud erakorraline istung kestis kokku 27 tundi. Vastu võeti selle aja sees kaheksa seadust.

Teisipäeva hommikul võttis riigikogu 55 poolt ja 34 vastu häälega vastu perekonnaseaduse muutmise, millega muuhulgas tuleb kaasa ka abieluvõrdsuse kehtestamine. Eestist sai täna esimene baltiriik, kus on seadustatud sooneutraalne abielu.

Riigikogu võttis erakorralisel istungil vastu teise lugemise eel valitsuse usaldusküsimusega seotud seaduse, millega korraldatakse ümber mitme ministeeriumi töö.

Riigikogu võttis esmaspäeval erakorralisel istungil 59 poolthäälega vastu teise lugemise eel valitsuse usaldusküsimusega seotud seaduse, mille kohaselt tõuseb käibemaksumäär alates 2024. aasta 1. jaanuarist 20-lt 22 protsendile. Teisipäeva varahommikul pärast kogu öö kestnud istungit võeti 58 poolthäälega vastu seaduse, millega kaotatatakse mitmed maksusoodustused, tõuseb tulumaks ning kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu ehk kaotatatakse nii-öelda maksuküür.

Esmaspäevase istungi järgmise päevakorrapunktina alustati riigikogus perekonnaseaduse muutmise eelnõu ehk abieluvõrdsuse kehtestamise arutamist - taas valitsuse usaldusküsimusega seotult.

Varahommikul võttis riigikogu vastu usaldusküsimusega seotud seaduse, mille kohaselt kaotatakse mitmed maksusoodustused, tõstetakse tulumaksumäära ning asendatakse regresseeruv maksuvaba tulu ühtse maksuvaba tuluga.

Seaduse kohaselt kaotatakse alates 2024. aastast füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid.

Füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksumäär tõuseb alates 2025. aastast kahe protsendipunkti võrra ehk 20-lt 22 protsendile. Samas kaotatakse 14-protsendine soodusmäär äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav seitsmeprotsendine tulumaks. Kui algse eelnõu kohaselt pidi 14-lt 22 protsendile tõusma ka krediidiasutuste avansilise makse määr, siis teise lugemise eel tegi valitsus eelnõusse muudatuse, mille kohaselt kasvab avansilise makse määr plaanitust vähem ehk 18 protsendile.

Alates 2025. aastast kaotatakse seaduse kohaselt regresseeruv maksuvaba tulu ning kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga.

Öösel otsustas riigikogu 58 poolthäälega ka hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse. Seaduse kohaselt tõuseb kaughasartmängu ja toto kehtiv viieprotsendiline maksumäär kahes etapis: 2024. aastal tõuseb maksumäär kuuele ja 2026. aastal seitsmele protsendile. Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär kasvab 2024. aastast 18-lt 22 protsendile, mängulaudade maksumäär 1278,23-lt 1406-le ja osavusmängu mänguautomaatide maksumäär 31,95 eurolt 32 eurole. Seletuskirja kohaselt kavandatakse maksumäärade tõus viisil, et mõju turuosalistele ei oleks suur ega tooks kaasa vajadust teha hasartmängusektoris põhimõttelisi ümberkorraldusi.

Eile õhtul hääletas riigikogus käibemaksuseaduse muutmise seaduse vastuvõtmise poolt 59 ja selle vastu oli 35 Riigikogu liiget.

Kui algselt soovis valitsus tunnistada majutusele kehtiva üheksaprotsendilise soodusmäära 2025. aastast kehtetuks, siis teiseks lugemiseks tehtud muudatuse kohaselt tõuseb majutuse käibemaksumäär plaanitust vähem ehk üheksalt protsendilt 22 asemel 13 protsendile. Samas kasvab ajakirjandusele kehtiv käibemaksumäär, mis hakkab alates 2025. aastast olema varasema viie asemel üheksa protsenti.

Seletuskirja kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda riigitulude laekumise suurendamise kaudu riigieelarve tasakaalu poole, samuti on eesmärk muuta käibemaksuerisuste vähendamisega maksusüsteemi efektiivsemaks.

Riigikogu istung jätkub vastavalt päevakorrale eelnõude teise ja kolmanda lugemisega. Erakorraline istungjärk kestab kuni päevakorra ammendumiseni.

Jaga
Kommentaarid