Raportist selgub, et tuumajaama julgeoleku kindlustamisel on kõige olulisem töötajate piisav koolitamine ja juhendamine. Suur osa vajalikust tuumajulgeolekupädevusest on juba Eestis olemas, aga peamine probleem on valdkonna tippspetsialistide vähesus ja hajutatus erinevate ametkondade vahel.

Tuumajulgeoleku peamine eesmärk on vältida kõrvaliste isikute juurdepääsu tuumamaterjalile või -rajatistele. Selleks on erinevaid tehnoloogilisi võimalusi, näiteks kiirgustuvastussüsteemid, videovalvesüsteemid, biomeetrilised identifitseerimissüsteemid, regulaarsed tausta- ja julgeolekukontrollid.