„Enamik ELi välispoliitilisi otsuseid tuleb otsustada ühehäälselt, mis võib mõnel juhul aeglustada meie tegutsemisvõimet. Nendest eeskirjadest hoolimata, mitte nende tõttu, suutsime kokku leppida kümnes sanktsioonipaketis Venemaa suhtes, vastuseks agressioonisõjale suveräänse riigi vastu,“ selgitati kirjas.

„Sellepärast pooldame me kvalifitseeritud häälteenamuse laialdasemat kasutamist ELi ühises välis- ja julgeolekupoliitikas (ÜVJP), nagu on praegu sätestatud Euroopa Liidu lepingus.“