Riigikohus küsis enne opositsiooni esindajate tehtud obstruktsioonikaebuse menetlemist seisukohta valitsuselt, riigikogult ja õiguskantslerilt.

Riigikogu ametliku seisukoha esindasid advokaadibüroost TGS Baltic kolm vandeadvokaati Paul Varul, Triin Kaurov ja Vitali Šipilov.

Riigikogu arvamus on, et riigikohus ei peaks kaebust läbi vaatama, kuna kaebajatel puudub kaebeõigus. Kui kaebust ka läbi vaadatakse, peaks riigikogu arvates selle jätma rahuldamata. Arvamuses on kirjas, et riigikogu liikmetel on küll õigus esitada protseduurilisi küsimusi, kuid seda õigust saab riigikogu kodu- ja töökorra seaduse alusel piirata, kui see on vajalik Riigikogu sisulise töö jätkumiseks.

Valitsus tõi oma seisukohas välja, et riigikogu liikmetel on küll õigus teha valitsuse üle parlamentaarset järelevalvet, kuid opositsiooni massilised arupärimised ei vasta riigikogu kodu- ja töökorra seaduse nõuetele. „Igat seadusega antud õigust tuleb teostada mõistlikult, proportsionaalselt ja ka teiste osaliste õigusi ja kohustusi arvestades ja austades,“ seisab valitsuse arvamuses.

Lisaks on valitsuse seisukohas esile tõstetud, et praeguses riigikogu koosseisus on vaid paari kuuga esitatud ligi 345 arupärimist, mille menetlemine oleks väga ajakulukas. Võrdluseks – kogu eelmise riigikogu koosseisu ajal tehti arupärimisi kokku 162. Valitsus lisas, et opositsioonile tehti ettepanek kutsuda kokku täiendavaid istungeid, et tähtaegadest kinni pidada, kuid opositsioonisaadikud keeldusid sellest võimalusest.

Õiguskantsler Ülle Madise ei soovinud opositsioonikaebuse osas riigikohtule arvamust avaldada.

Riigikohtu sõnul peaks opositsiooni obstruktsioonikaebuse kohtuotsus selguma 22. juunil.